Halangan Masyarakat Dalam Sistem Penyampaian Program Pendidikan: Satu Kajian Kes Di Baling, Kedah

Mahathir Yahaya, Azlinda Azman, Masarah Mohamad Yusof, Farhana Kamarul Bahrin, Noremy Md Akhir

Abstract


Sistem penyampaian yang berkesan adalah penting bagi menyebarkan sebarang bentuk maklumat berkaitan pendidikan kepada masyarakat. Intipati sebarang program pendidikan tidak dapat disampaikan kepada masyarakat sekiranya terdapat halangan kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat. Rentetan daripada masalah ini, satu penyelidikan kualitatif dijalankan disebuah sekolah di Baling, Kedah bagi mengenal pasti halangan masyarakat dalam mendapatkan maklumat daripada pihak sekolah. Sejumlah 10 orang ibu bapa serta lima wakil pelaksana daripada agensi kerajaan telah terlibat dalam proses temubual secara mendalam. Analisis bertema digunakan bagi menganalisis data yang diperolehi. Hasil kajian mendapati, kos yang tinggi, masa yang terhad, kewangan yang tidak kukuh, sikap negatif terhadap pendidikan serta kekurangan kebolehcapaian adalah antara halangan utama kepada masyarakat Baling mendapatkan maklumat pendidikan yang sewajarnya. Satu cadangan intervansi dengan pendekatan “bawah atas” digunakan bagi melihat kepada masalah ini.

Kata kunci: Masyarakat, Sistem penyampaian, Program pendidikan, Bawah-atas.


Full Text:

PDF

References


Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, handbook I: The cognitive domain. New York: David mckay Co Inc.

Faridah, A.H.A., Hasmanie, A.H., & Hasnain, M.I. (2005) "A study on construction and demolition waste from buildings in Seberang Perai," in Proceeding of 3rd nationalconference in Civil Engineering, Copthorne Orchid, Tanjung Bungah, Malaysia.

Kamarudin, K. (1989). Kepimpinan profesional dalam pendidikan. Kuala

Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd.

Lareau, A. (2000). Home advantage: Social class and parental intervention in elementary education, Lanham, MD: Roman & Littlefield.

Lotz, R., & Lee, L. (1999). Sociability, school experience, and delinquency. Youth & Society, 31(3), 199–224.

Norazlinda, S. (2007). Meritokrasi: Faktor sosio ekonomi dan peluang pendidikan tinggi. In: The 5th ASEAN Symposium on Educational Management and Leadership (ASEMAL 5).

Salleh, M.J., Hashim, C.N., Hassanaen, I., Dawi, A.H. (2009). Status Sosio Ekonomi Dan Komitmen Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Penilaian Menengah Rendah, Malaysia. Kertas kerja yang dibentangkan di 14th International Conference on Education. Theme: Bridging Words: Making Connections in Education. Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education Universiti Brunei Darussalam. 21-24.

Samal, R. (2012). Parents attitude towards schooling and education of children.odisha: National Institute of Technology.

Tajuddin, A. (1999). Faktor Yang membawa Kepada Sikap rajin Belajar Tiong Hua. Www.idealis_mahasiswa.net/artikel_harian/feb2002/14feb03.html

Wan Norasiah, W.I. (2003). Akhlak Remaja di Felda Ulu Belitong. Unpublished master’s thesis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Wan Sofiah, M.O. (2007). Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Anak-anak Kaum Penan: Kajian Kes Di Hilir Tinjar, Baram, Sarawak. Working paper 14. Faculty of Social Sciences, University Malaysia Sarawak.

Yaacob, H. (1991). Keluarga melayu bandar. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka.

Yasin A.M.Z. & Moong, S. K. (2009). Peranan ibu bapa dalam persatuan ibu bapa dan guru-guru (PIBG) sekolah jenis kebangsaan cina di Kulai, Johor. Universiti Teknologi Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Studi Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat
Tangerang Selatan
Powered by Puskom-UMJ