JKK : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan

Author Details

Kushargina, Rosyanne, Program Studi Sarjana Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah JakartaPowered by Puskom-UMJ